Our news

 • Det er lite sannsynlig at generelle helsesjekker forlenger livet. Forekomsten av hjerte-karsykdommer vil trolig heller ikke påvirkes i betydelig grad. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er...
  July 1 2019
 • For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv effekt på smerte og funksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av paracetamol hos personer som har...
  June 20 2019
 • Kun CRP-måling for å sette en tidlig diagnose hos nyfødte med mistanke om infeksjon er trolig ikke tilstrekkelig. CRP-målingen vil trolig identifisere infeksjon hos 62 prosent av de nyfødte med infeksjon og korrekt «friskmelde» 74 prosent av de som ikke har infeksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske...
  May 15 2019
 • Risikoen for å få blodpropp i beina (venetrombose) reduseres betydelig med bruk av støttestrømper blant pasienter innlagt på sykehus. Det kan se ut til at det muligens også reduserer risikoen for å få blodpropp i lungene. Støttestrømper kan imidlertid føles ubehagelige å ha på. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske...
  April 26 2019
 • Færre vil falle og antall fall alt i alt vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Trening fører muligens til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske...
  April 23 2019
 • Sammenlignet med å screene gravide med kjente risikofaktorer, så vil muligens en utvidelse til å screene alle gravide fange opp noen flere med svangerskapsdiabetes. Screeningtesten, som er en glukosebelastningstest, avdekker muligens like mange uavhengig av om den utføres i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Det viser en...
  March 13 2019
 • Det har trolig lite å si om man bytter perifert venekateter ved klinisk indikasjon eller gjør det rutinemessig, med tanke på sikkerhet. Det koster trolig mindre å bytte ved klinisk indikasjon enn å gjøre det rutinemessig. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne...
  February 27 2019
 • Kunnskapsbasert praksis og politikkutforming innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder. Hovedmålet er å kontinuerlig bedre kvaliteten og sikkerheten på tjenestene våre. Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i...
  February 14 2019
 • «Kort oppsummert» er et formidlingprosjekt hvor vi utvikler og produserer forskningsomtaler. Målet vårt er å kommunisere oppsummert forskning på en kort og enkel måte.Vi har nå samlet ulike materialer og ressurser utviklet av forskere tilknyttet Cochrane Norge. Dette materialet ønsker vi å dele med personer som er interessert i...
  January 28 2019
 • Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av...
  January 24 2019

Pages

Subscribe to Our news