Our news

 • Kunnskapsbasert praksis og politikkutforming innebærer at fagutøvere bruker ulike kunnskapskilder. Hovedmålet er å kontinuerlig bedre kvaliteten og sikkerheten på tjenestene våre. Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i...
  February 14 2019
 • «Kort oppsummert» er et formidlingprosjekt hvor vi utvikler og produserer forskningsomtaler. Målet vårt er å kommunisere forskning på en kort og enkel måte.Vi har nå samlet ulike materialer og ressurser utviklet av forskere tilknyttet Cochrane Norge. Dette materialet ønsker vi å dele med personer som er interessert i forskningskommunikasjon. Finn...
  January 28 2019
 • Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av...
  January 24 2019
 • Workshops in GRADE and GRADE CERQual, Oslo, November 2018
  September 14 2018
 • GRADE and GRADE CERQual workshops, Oslo, November 2018
  July 7 2015
Subscribe to Our news