Omtaleprosjektet "Kort oppsummert"

Omtaleprosjektet: «Kort oppsummert»

-     Formidling og kritisk vurdering av systematiske oversikter

Mål

  • Å bedre tilgangen til ny, oppsummert og kritisk vurdert forskning som er relevant for norske forhold
  • Å profilere internasjonale samarbeidspartnere
  • Å være en ressurs for brukere av helsetjenesten (både brukere, pasienter og pårørende)


Bakgrunn

Eiere, utøvere og brukere av norske helse- og omsorgstjenester ønsker svar på mange ulike forskningsspørsmål. Vi i Kunnskapssenteret besvarer en del av disse ved å lage egne systematiske oversikter, men disse utgjør kun en liten andel av alle systematiske oversikter som produseres i verden. I 2010 ble det anslått at det publiseres i gjennomsnitt rundt 11 nye systematiske oversikter hver dag![1]

I tillegg til å utarbeide systematiske oversikter selv, legger vi ved Kunnskapssenteret derfor vekt på å utgi egne omtaler av nye systematiske oversikter med tema og resultater som kan være av interesse for norske fagmiljøer, pasienter – og det brede publikum: «Kort oppsummert».

I første rekke prioriterer vi å omtale systematiske oversikter som er utgitt gjennom Cochrane-samarbeidet eller metodevurderinger (HTA-rapporter) fra organisasjoner som tilsvarer Kunnskapssenteret, i andre land.

Metode

• Vi gjennomgår jevnlig systematiske oversikter publisert i The Cochrane Library, samt nye oppføringer i HTA-databasen og andre databaser som inneholder systematiske oversikter

• Vi velger oversikter og rapporter på temaer vi vurderer som interessante for helse- og omsorgspersonell, pasienter, pårørende og andre interessenter

• «Kort oppsummert» baserer seg på en standard mal. Her inngår en kort beskrivelse av tiltaket og dets bruk i Norge, effekten av tiltaket og hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten

• «Kort oppsummert» blir kvalitetssikret av norske fagfolk på det aktuelle temaet

De ferdige omtalene distribueres bl.a. gjennom Kunnskapssenterets nettside og nyhetsbrev og følgende interne og eksterne kanaler:

-    Tidsskrift for jordmødre

-    Sykepleien forskning

-    Fysioterapeuten

-    Den norske tannlegeforenings Tidende

-    Helsebiblioteket

-    forskning.no

 

[1] Bastian H, Glasziou P, Chalmers I. Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up? PLoS Medicine2010;7(9):e1000326. doi:10.1371/journal.pmed.1000326