2015

Internettbasert kognitiv atferdsterapi kan være nyttig for personer med angst

Personer som har bakterier i urinen uten symptomer har trolig ingen nytte av antibiotika

Synet blir bedre med VEGF-hemmer hos personer som har «våt» AMD

Sammenheng mellom arbeid og god helse

Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighet

Diabetesrelatert øyeskade – effektivt med blodtrykkskontroll?

Bedre helse med treningsbehandling for personer med kronisk utmattelsessyndrom

Fluorgel forebygger trolig karies

Virker trening mot kneartrose?

Melatonin demper operasjonsangst

Blir man mer fysisk aktiv av motiverende samtale?

Flere slutter trolig å røyke etter motiverende intervju

Er medikamenter tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerter

Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

Stress hos helsepersonell kan forebygges

Mindre mandelbetennelse med operasjon

Personer med demens kan få en bedre hverdag ved å trene

Koordinerende tiltak kan gi bedre livskvalitet for pårørende til personer med demens

Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep

Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

Gir koffein i medikamenter bedre smertelindring?

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten

Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak

Individuell behandlings- og oppfølgings-plan kan gi større tro på egen mestring

Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelse

Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner

Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell

Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervold

Riehemmende medikament kan hjelpe ved ytre vending av barn i seteleie

Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt

Vaginal skylling med antiseptika effektivt ved keisersnitt

Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende

Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)

Antibiotika gitt forebyggende ved keisersnitt