"Kort oppsummert"

«Kort oppsummert» er et formidlingprosjekt hvor vi utvikler og produserer forskningsomtaler. Målet vårt er å kommunisere forskning på en kort og enkel måte.


Mål

  • Å bedre tilgangen til ny, oppsummert og kritisk vurdert forskning som er relevant for norske forhold
  • Å profilere internasjonale samarbeidspartnere 
  • Å være en ressurs for brukere av helsetjenesten (både brukere, pasienter og pårørende) 

Bakgrunn

Eiere, utøvere og brukere av norske helse- og omsorgstjenester ønsker svar på mange ulike forskningsspørsmål. Vi ved Folkehelseinstituttet (FHI) besvarer en del av disse ved å lage egne systematiske oversikter, men disse utgjør kun en liten andel av alle systematiske oversikter som produseres i verden. I 2010 ble det anslått at det publiseres i gjennomsnitt rundt 11 nye systematiske oversikter hver dag![1]

I tillegg til å utarbeide systematiske oversikter selv, legger vi ved FHI derfor vekt på å utgi egne omtaler av nye systematiske oversikter med tema og resultater som kan være av interesse for norske fagmiljøer, pasienter – og det brede publikum. Disse 2-siders omtalene kalles «Kort oppsummert».


Metode

  • Vi gjennomgår jevnlig systematiske oversikter (hovedsaklig publisert i Cochrane Library)
  • Vi velger oversikter og rapporter på temaer vi vurderer som interessante for helse- og velferdssektoren, helse- og omsorgspersonell, pasienter, pårørende og andre interessenter 
  • «Kort oppsummert» baserer seg på en standard mal. Her inngår en kort beskrivelse av tiltaket og dets bruk i Norge, effekten av tiltaket og hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten

De ferdige omtalene distribueres bl.a. gjennom FHIs nettside og nyhetsbrev og følgende interne og eksterne kanaler:

[1] Bastian H, Glasziou P, Chalmers I. Seventy-Five Trials and Eleven Systematic Reviews a Day: How Will We Ever Keep Up? PLoS Medicine2010;7(9):e1000326. doi:10.1371/journal.pmed.1000326

Skrevet av: Marita S. Fønhus, Cochrane Norway

Sist oppdatert: januar 2019