Produkter 2014 - 2015

Her har vi samlet våre "kort oppsummert"-omtaler i perioden 2014 til 2015.

Cochrane Review Group

2014

2015

Acute Respiratory Infections Group

 1. Influensavaksine - ørebetennelse (også publisert i Sykepleien forskning)

Airways Group

 1. Lungerehabilitering (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Mestringstiltak- livskvalitet (også publisert i Sykepleien forskning)

Anaesthesia Group

 1. Melatonin - operasjonsangst

Cochrane Back and Neck Group

 1. Pilates - kroniske korsryggsmerter

Common Mental Disorders Group

 1. Hydrokortison - posttraumatisk stresslidelse
 1. Nettbasert kognitiv atferdsterapi - angst
 2. Trening - kronisk utmattelsessyndrom
 3. Medikamenter - MUPS
 4. Psykologiske tiltak - MUPS

Consumers and communication Group

 1. Beslutningsstøtte (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Individuell behandlings- og oppfølgingsplan (også publisert i Sykepleien forskning)

Dementia and Cognitive Improvement Group

 1. Psykologisk terapi - demens (også publisert i Sykepleien forskning)
 2. Telefonstøtte - demenspårørende (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Koordinerende tiltak - demens
 2. Demens - trening

Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group

 1. Undervisning om seksuelle overgrep
 2. Masseundersøkelse - partnervold (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)

Drugs and Alcohol Group

 1. Motiverende samtale - alkohol
 1. Kognitiv atferdsterapi - legemiddelavhengighet

Effective Practice and Organisation of Care Group

 1. Mestringstiltak - astma (også publisert i Sykepleien forskning)

ENT Group

 1. Mandeloperasjon

Eyes and Vision Group 

 1. VEGF-hemmer - blodpropp i øyet
 1. Blodtrykkskontroll - diabetesrelatert øyeskade
 2. VEGF-hemmer - «våt» AMD

Fertility Regulation Group

 1. Spiralinnsetting i forbindelse med abort

Incontinence Group

 1. Blærekateter - urinveisinfeksjon
 2. Bekkenbunnstrening - urinlekkasje (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)

Infectious Diseases Group

 1. Oppgavegliding - hivbehandling (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Incentives and enablers - tuberculosis treatment

Injuries Group

 1. Jerntilskudd - blodgivere

Kidney and Transplant Group

 1. Bakterier i urinen - antibiotika

Metabolic and Endocrine Disorder Group

 1. Diabetes 2 - kulturtilpasset pasientopplæring 

Musculoskeletal Group

 1. Hofteartrose - trening (også publisert i Fysioterapeuten)
 1. Trening - kneartrose

Neonatal Group

 1. Probiotika - premature barn (også publisert i Sykepleien forskning)

Oral Health Group

 1. Elektrisk tannbøste (også publisert i Nor Tannlegeforen Tid)
 1. Fluorgel - karies
 1. Psykologisk terapi - barn med hodepine
 2. Nettbasert psykologisk terapi - smerte
 1. Smerte - koffein i medisin

Pregnancy and Childbirth Group

 1. Kalsium til gravide (også publisert i Sykepleien forskning)
 2. Epidural - førstegangsfødende (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 3. Forebygging av fødselsdepresjon (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 4. Progesteron ved for tidlig fødsel (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 1. Jordmorstyrt oppfølging (også publisert i Sykepleien forskning)
 2. Keisersnitt - timing av antibiotika  (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 3. Svangerskapsomsorg i grupper (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 4. Seteleie - riehemmende medikament (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 5. Seteleie - tidlig ytre vending (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 6. Vaginal skylling - keisersnitt (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 7. Keisersnitt - antibiotika (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)

Tobacco Addiction Group

 1. Motiverende intervju - røykeslutt
 2. Røykeslutt før operasjon

Work Group

 1. To lag med hansker -helsepersonell (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Sykemelding - arbeidsplasstiltak
 2. Depresjon - arbeidsrettede tiltak

Wounds Group

 1. Innsnittsduk - kirurgiske inngrep (også publisert i Sykepleien forskning)

Non-Cochrane reviews

 1. Borrelia - antibiotika
 2. Bevacizumab - dødelige bivirkninger
 3. Arbeidsmiljø - depresjon
 
 1. Arbeid - helse
 2. Motiverende samtale - fysisk aktivitet
 3. Stressforebygging - helsepersonell

Totalt antall "Kort oppsummert"

26 "Kort oppsummert"- omtaler i 201438 "Kort oppsummert"- omtaler i 2015