Produkter 2016 - 2017

Her har vi samlet våre "kort oppsummert"-omtaler i perioden 2016 til 2017.

Cochrane Review Group

2016

2017

Acute Respiratory Infections Group

 1. Helvetesild - vaksine
 2. Xylitol - mellomørebetennelse

Anaesthesia Group

 1. Kuldespray - stikksmerter (også publisert i Sykepleien forskning)

Back and Neck Group

 1. Stabiliseringstrening - ryggsmerter (også publisert i Fysioterapeuten)
 1. Yoga - korsryggsmerter (også publisert i Fysioterapeuten)

Childhood Cancer Group

 1. Trening - barn med kreft (også publisert i Fysioterapeuten)

Common Mental Disorders Group

 1. Depresjon hos barn - forebygging (også publisert i Sykepleien forskning)
 2. Tilpasset trening - CFS (også publisert i Fysioterapeuten)
 1. Kognitiv atferdsterapi - selvskading (også publisert i Sykepleien forskning)

Consumers and communication Group

 1. Samvalgsverktøy (også publisert i Sykepleien forskning) 

Dementia and Cognitive Improvement Group

 1. Demensscreening
 2. Statiner - demens (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Musikkterapi - demens (også publisert i Sykepleien forskning)

Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group

 1. Foreldrekurs - barns utvikling

Drugs and Alcohol Group

 1. Psykososiale tiltak - cannabis
 2. Psykososiale tiltak - sentralstimulerende midler

Effective Practice and Organisation of Care Group

 1. Informasjon og påminnelser
 2. Konsulterende kontaktperson - samhandling
 1. Individuell utskrivningsplan
 2. Antibiotikabruk - støtte til helsepersonell
 3. Hjemmesykehus (også publisert i Sykepleien forskning)
 4. Fødsels- og barselomsorg - hva påvirker dette? (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)

Emergency and Critical Care group

 1. Hjertestans - hjertekompresjonsmetode (også publisert i Sykepleien forskning)

Gynaecological, Neuro-oncology and Ophan Cancers Group

 1. Trening - under kreftbehandling (også publisert i Fysioterapeuten)

Haematological Malignancies Group

 1. Trening - maligne blodsykdommer (også publisert i Fysioterapeuten)

Inflammatory Bowel Disease Group

 1. Probiotika - diaré (også publisert i Sykepleien forskning)

Methodology Group

 1. Industrisponsing av forskning (også publisert i Sykepleien forskning)

Oral Health Group

 1. Fluorskyllevann - barn og unge

Pain, Palliative and Supportive Care Group

 1. Trening - etter kreftbehandling (også publisert i Fysioterapeuten)

Pregnancy and Childbirth Group

 1. Fødselsovervåkning - STAN (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 2. Premature barn - matemetode (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 3. Røykeslutt gravide - nikotinerstatning (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)
 4. Igangsettte fødsel ved stort barn (også publisert i Tidsskrift for jordmødre)

Stroke Group

 1. Mestringstiltak - slag (også publisert i Sykepleien forskning)
 2. Språktrening - slag (også publisert i Sykepleien forskning)
 3. Trombolyse - eldre med slag (også publisert i Sykepleien forskning)
 1. Sikeltrening - hjerneslag (også publisert i Fysioterapeuten)

Tobacco Addiction Group

 1. Mobiltelefon -ykeslutt
 2. Røykeslutt - kombinasjonstiltak
 3. Røyking - skadereduserende tiltak
 1. Individuell veiledning - røykeslutt (også publisert i Sykepleien forskning)

Work Group

 1. Tilbake i arbeid - kreft

Non-Cochrane reviews

 1. Trening - brystkreftopererte (også publisert i Fysioterapeuten)

Totalt antall "Kort oppsummert"

30 "Kort oppsummert"- omtaler i 2016

13 "Kort oppsummert"- omtaler i 2017