Products 2014 - 2015

Here we have gathered our "Briefly summarised" products for the period 2014 to 2015 (mainly written in Norwegian)

Cochrane Review Group

2014

2015

Acute Respiratory Infections Group

 1. Influensavaksine - ørebetennelse (also published in Sykepleien forskning)

Airways Group

 1. Lungerehabilitering (also published in Sykepleien forskning)
 1. Mestringstiltak- livskvalitet (also published in Sykepleien forskning)

Anaesthesia Group

 1. Melatonin - operasjonsangst

Cochrane Back and Neck Group

 1. Pilates - kroniske korsryggsmerter

Common Mental Disorders Group

 1. Hydrokortison - posttraumatisk stresslidelse
 1. Nettbasert kognitiv atferdsterapi - angst
 2. Trening - kronisk utmattelsessyndrom
 3. Medikamenter - MUPS
 4. Psykologiske tiltak - MUPS

Consumers and communication Group

 1. Beslutningsstøtte (also published in Sykepleien forskning)
 1. Individuell behandlings- og oppfølgingsplan (also published in Sykepleien forskning)

Dementia and Cognitive Improvement Group

 1. Psykologisk terapi - demens (also published in Sykepleien forskning)
 2. Telefonstøtte - demenspårørende (also published in Sykepleien forskning)
 1. Koordinerende tiltak - demens
 2. Demens - trening

Developmental, Psychosocial and Learning Problems Group

 1. Undervisning om seksuelle overgrep
 2. Masseundersøkelse - partnervold (also published in Tidsskrift for jordmødre)

Drugs and Alcohol Group

 1. Motiverende samtale - alkohol
 1. Kognitiv atferdsterapi - legemiddelavhengighet

Effective Practice and Organisation of Care Group

 1. Mestringstiltak - astma (also published in Sykepleien forskning)

ENT Group

 1. Mandeloperasjon

Eyes and Vision Group 

 1. VEGF-hemmer - blodpropp i øyet
 1. Blodtrykkskontroll - diabetesrelatert øyeskade
 2. VEGF-hemmer - «våt» AMD

Fertility Regulation Group

 1. Spiralinnsetting i forbindelse med abort

Incontinence Group

 1. Blærekateter - urinveisinfeksjon
 2. Bekkenbunnstrening - urinlekkasje (also published in Tidsskrift for jordmødre)

Infectious Diseases Group

 1. Oppgavegliding - hivbehandling (also published in Sykepleien forskning)
 1. Incentives and enablers - tuberculosis treatment

Injuries Group

 1. Jerntilskudd - blodgivere

Kidney and Transplant Group

 1. Bakterier i urinen - antibiotika

Metabolic and Endocrine Disorder Group

 1. Diabetes 2 - kulturtilpasset pasientopplæring 

Musculoskeletal Group

 1. Hofteartrose - trening (also published in Fysioterapeuten)
 1. Trening - kneartrose

Neonatal Group

 1. Probiotika - premature barn (also published in Sykepleien forskning)

Oral Health Group

 1. Elektrisk tannbøste (also published in Nor Tannlegeforen Tid)
 1. Fluorgel - karies
 1. Psykologisk terapi - barn med hodepine
 2. Nettbasert psykologisk terapi - smerte
 1. Smerte - koffein i medisin

Pregnancy and Childbirth Group

 1. Kalsium til gravide (also published in Sykepleien forskning)
 2. Epidural - førstegangsfødende (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 3. Forebygging av fødselsdepresjon (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 4. Progesteron ved for tidlig fødsel (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 1. Jordmorstyrt oppfølging (also published in Sykepleien forskning)
 2. Keisersnitt - timing av antibiotika  (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 3. Svangerskapsomsorg i grupper (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 4. Seteleie - riehemmende medikament (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 5. Seteleie - tidlig ytre vending (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 6. Vaginal skylling - keisersnitt (also published in Tidsskrift for jordmødre)
 7. Keisersnitt - antibiotika (also published in Tidsskrift for jordmødre)

Tobacco Addiction Group

 1. Motiverende intervju - røykeslutt
 2. Røykeslutt før operasjon

Work Group

 1. To lag med hansker -helsepersonell (also published in Sykepleien forskning)
 1. Sykemelding - arbeidsplasstiltak
 2. Depresjon - arbeidsrettede tiltak

Wounds Group

 1. Innsnittsduk - kirurgiske inngrep (also published in Sykepleien forskning)

Non-Cochrane reviews

 1. Borrelia - antibiotika
 2. Bevacizumab - dødelige bivirkninger
 3. Arbeidsmiljø - depresjon
 
 1. Arbeid - helse
 2. Motiverende samtale - fysisk aktivitet
 3. Stressforebygging - helsepersonell

Total number of "Briefly summarised" 

26 "Briefly summarised" summaries in 201438 "Briefly summarised" summaries in 2015