Home page of The Cochrane Collaboration

Norwegian Branch of the Nordic Cochrane Centre

Velkommen

Om den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret

Den norske delen av det nordiske Cochrane-senteret (NbNCC) er en del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Organisasjonen har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

 

 

Page last updated: Thu 7th Mar 2013 13:56:34 CET

The 23rd Cochrane Colloquium Website is now live!
Cochrane Colloquium 2015 - Vienna