Ressurser for oversiktsforfattere

Deltakelse i Cochrane-samarbeidet som oversiktsforfatter: Du kan melde deg inn i den oversiktsgruppen som er mest relevant i forhold til ditt helsefaglige interesseområde. Hvis du ikke finner en gruppe som ser relevant ut, registrer deg som interessert i å delta i en ny gruppe. Som medlem av en oversiktsgruppe får du støtte og opplæring i arbeidet med en systematisk oversikt, og et internasjonalt publikum når arbeidet ditt publisert i The Cochrane Library.

 

Opplæring ansikt til ansikt

Kontakt Cochrane-senter eller oversiktsgrupper for informasjon om lokale workshops og kurs I hvordan lage systematiske oversikter. Noen av disse er omtalt på ”the Cochrane workshops-siden.

Nettbasert opplæring

Open Learning Materials – lær framgangsmåten I passe store, nettbaserte moduler Dette er et supplement til Cochrane Reviewers' Handbook – til hjelp I prosessen med å ferdigstille en oversikt.

Opplæringstilbud fra andre organisasjoner:

Undertaking Systematic Reviews of Research on Effectiveness – omfattende veileder fra NHS Centre for Reviews & Dissemination