Kurs og seminarer

Introduction to Cochrane Methodology Workshop - Lund, 20-21 November 2019

Cochrane Sweden and Cochrane Norway welcome you to a 2-day workshop on basic Cochrane Methodology.

Location: The workshop will be held at the University of Lund, Sweden. The exact venue details will be announced later.

Participant criteria: The workshop is primarily aimed at PhD students with an interest in healthcare research but is also open for anyone to join. The level is basic and prior experience from conducting systematic reviews is not a requirement.

Objectives: The workshop will provide an introduction on practical and methodological issues of how to prepare a Cochrane systematic review of the effects of interventions. Topics will include;

 • How to register a Cochrane title
 • Research question and PICO
 • Structure and importance of the protocol
 • Search strategy
 • Introduction to Cochrane tools (RevMan and Covidence)
 • Interpretation of results and meta-analysis
 • Risk of bias assessment
 • GRADE
 • Challenges that evidence-based medicine is facing

Format: The workshop will use a combination of lectures, small group learning based on worked examples, and plenary discussion. Participants will also be provided with a short reading list in advance of the workshop. The workshop will be taught in English.

Participant fee: 2000 SEK (approximately 190 euros). The workshop is free for authors of Cochrane reviews.

REGISTER HERE within 30th September 2019. In October you will receive additional information.

Contact: For more information about the course please see Contact us.


Workshop i Göteborg 5.-6. februar 2019

Cochrane Sverige og Cochrane Norge ønsker deg velkommen til en 2-dagers workshop om grunnleggende Cochrane-metodikk. Workshopen er organisert i samarbeid med Avd för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sted: Workshopen holdes ved Göteborgs universitet. De nøyaktige steddetaljer vil bli annonsert senere.

Deltakerkriterier: Workshopen er primært rettet mot PhD-studenter med interesse for helseforskning, men er også åpen for alle i å delta. Nivået er grunnleggende og tidligere erfaring fra å gjennomføre systematiske oversikter er ikke et krav.

Mål: Workshopen vil gi en introduksjon til praktiske og metodiske problemstillinger om hvordan man skal utarbeide en Cochrane systematisk oversikt av effekt av tiltak. Emner vil inkludere;

 • Hvordan man registrerer en Cochrane tittel
 • Forskningsspørsmål og PICO
 • Struktur og betydningen av protokollen
 • Søkestrategi
 • Introduksjon til Cochrane-verktøy (RevMan og Covidence)
 • Tolkning av resultater og metaanalyse
 • Vurdering av risiko for skjevheter (bias)
 • Kritisk vurdering av tilliten til resultatet (GRADE)
 • Utfordringer som kunnskapsbasert praksis står overfor

Format: Workshopen vil gjennomføres som både forelesninger, øvelser i små grupper og større plenumsdiskusjoner. Deltakerne vil også få en kort litteraturliste på forhånd. Workshopen vil bli undervist på engelsk.

Deltakeravgift: Workshopen er fullbooket. Hvis du vil være på ventelisten for dette kurset, send en epost med ditt fulle navn og tilknyttede institusjon til Dina Meng. Workshopen er gratis.

Kontakt: For mer informasjon om kurset vennligst kontakt Minna Johannson