Kurs og seminarer

 For å finne andre kurs eller seminarer kan du gå til Cochrane Training.

 


Cochrane Qualitative MEthodological LimitatiOns Tool (CAMELOT) Workshop 

13. august  -  12.30  - 15.00 

Språk: Engelsk

Hvor: Høgskulen på Vestlandet, inndalsveien 28, 5063 Bergen. Room M130/131

Vær oppmerksom på at dette er et fysisk møte - det vil ikke være mulighet for å delta digitalt.

I denne workshopen vil vi introdusere Cochrane Qualitative Methodological Limitations Tool (CAMELOT). Vi vil diskutere hvordan den ble utviklet, introdusere CAMELOT-domenene og gå gjennom et praktisk eksempel på anvendelse av CAMELOT. Deltakerne vil deretter få muligheten til å jobbe i mindre grupper og øve seg på å anvende CAMELOT. Vi vil deretter diskutere eventuelle spørsmål eller utfordringer som oppstår ved bruk av CAMELOT.

Heather Menzies Munthe-Kaas, Dr.Philos, er forsker ved Centre for Epidemic Interventions Research ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Hun er medgrunnlegger av GRADE-CERQual-tilnærmingen og TRANSFER-tilnærmingen. Hun har gjennomført systematiske oversikter over effektivitet og kvalitative kunnskapsoppsummeringer i over ti år. Forskningen hennes er rettet mot bruk av designmetoder som er sentrert rundt mennesker for å utvikle metoder og verktøy for å forbedre nytten, relevansen og brukervennligheten til funnene i systematiske oversikter. Hun jobber også med utvikling og evaluering av ressurser for å lære kritisk helsekompetanse som et middel for å støtte informerte helsebeslutninger.

Meld deg på workshopen her

 


Webinar: Utforske rollen til kvalitative kunnskapsoppsummeringer (QES) i implementeringsstudier og oppdateringer av WHO-retningslinjer

24. september  -  09.00  - 10.00 

Språk: Engelsk

Hvor: Zoom

 

Bli med oss når vi utforsker bruken av kvalitative kunnskapsoppsummeringer (QES) for å informere en implementeringsstudie og oppdatering av WHO-retningslinjer, et tema som er både aktuelt og avgjørende i vårt felt. 

 

Meghan Bohren er assisterende professor, leder for Gender and Women's Health Unit ved Nossal Institute for Global Health, University of Melbourne, og meddirektør for World Health Organization Collaborating Centre for Women’s Health. Hun leder kunnskapsoppsummeringer med mixed-metode om implementeringsforskning og oversikter relatert til å forbedre kvinners opplevelser med svangerskaps- og barselomsorg. Bohren har en spesiell interesse for å bruke innovative kvalitative forskningsmetoder for å bringe frem samfunnets og helsearbeidernes stemmer i utviklingen av folkehelse og kliniske retningslinjer. Hun arbeider primært med grupper som er ufordelt av maktsystemer. Bohren vil presentere hvordan QES bidro til utviklingen av E-MOTIVE-studien (som viste en 60% reduksjon i postpartum blødning (PPH)) og utløste en umiddelbar og rask oppdatering av WHO-retningslinjen (innen 6 måneder fra studieresultater til publisering av retningslinjer).

 

Zoom link: https://hvl.zoom.us/j/68062628202?pwd=TnJpUWVhVng0Vm5JWjBjUnMralN6QT09


Webinar: GRADE-CERQual: Hvordan vurdere tillit til resultater fra systematiske oversikter av kvalitativ forskning?

6. desember  -  11.30  - 12.30 

Språk: Norsk

Hvor: Zoom

 

Interessen for å syntetisere kvalitativ forskning i systematiske oversikter har vokst enormt de siste årene. Slike oversikter er en viktig kilde til informasjon om verdiene og erfaringene til for eksempel brukere og utøvere av helse- og velferdstjenester og kan være en viktig støtte til beslutningstagere. 

 

Med økt bruk av kvalitativ forskning i beslutninger, følger også et behov for å vurdere tilliten til denne forskningen. GRADE-CERQual er et system for å vurdere og beskrive hvor mye tillit en kan ha til funn fra kvalitative forskningsoversikter (www.cerqual.org). GRADE-CERQual

 

Zoom link: https://hvl.zoom.us/j/67183768085?pwd=OHRMOFFiQUpEKzQ0RFE1NUtUOGoydz09