Involveringsmuligheter

Ulike muligheter innen Cochrane-nettverket

(Bilde: Pexels)

Cochrane-nettverket tilbyr flere muligheter for alle som er interessert i å engasjere seg i Cochrane sine aktiviteter. Disse mulighetene omfatter internasjonale mobilitetsprogrammer i Cochrane, Cochrane-engasjeringsplattformer, Cochrane-opplæring og andre samarbeidsprosjekter i Cochrane

Cochrane Internasjonal Mobilitet (CIM) Program

CIM programmet tilbyr lærings- og opplæringsmuligheter for både deltakere og vertspersonell. Deltakerne engasjerer seg i aktiviteter relatert til produksjon, bruk og implementering av Cochrane-oversikter eller ikke-Cochrane systematiske oversikter. Cochrane Sverige, Cochrane Kroatia, Cochrane Italia, Cochrane Østerrike, Cochrane Sveits, Cochrane Colombia og Cochrane Argentina er blant de Cochrane-programmene som tilbyr CIM-programmer. Deltakere i CIM gjennomfører oppgaver som varierer fra opplæring i hvordan produsere kunnskapsoppsummeringer til bidrag til pågående oversikter. Dette programmet er åpent for alle som er interessert i å bidra til Cochranes arbeid, og plasseringer kan være fysiske eller virtuelle, med fleksibel varighet fra flere uker til flere måneder. Selv om de fleste plasseringene er selvfinansierte, kan noen motta universitetsfinansiering, og overnatting eller arbeidsplasser kan tilbys ved noen anledninger.

For å søke: Kontakt direkte de involverte gruppene eller overvåk oppdateringer på Cochrane Exchange.

Cochrane Engage

Cochrane Engage fungerer som en plattform som forbinder personer opptatt av helseforskning med personer som ønsker å bidra med sin tid og ferdigheter. Mulighetene varierer fra full involvering i Cochrane eller ikke-Cochrane systematiske oversikter til spesifikke oppgaver som fagfellevurderinger, språkoversettelser, forbrukerengasjement, deltakelse i PhD-programmer fra Cochrane-grupper og Cochrane Crowd aktiviteter. Bidragsytere mottar anerkjennelse, medlemskapspoeng eller medforfatterskap basert på deres bidrag.

Cochrane Crowd

Cochrane Crowd er en online borgerforskningsplattform som lar personer med interesse for helse bidra i helseforskning. Frivillige som registrerer seg på denne plattformen, bistår helseforskere i å identifisere og beskrive forskningen som kan være svært viktig i å hjelpe forskere med å avgjøre om en behandling virker, eller om en diagnostisk test er nøyaktig. Dette krever ingen tidligere erfaring. Globale screeningutfordringer varer i 24 eller 48 timer, og engasjerer deltakere fra forskjellige land samtidig.

Cochrane training

Cochrane Training tilbyr ulike læringsmuligheter for enkeltpersoner som er interessert i systematiske oversikter og kunnskapsoppsummeringer. Dette inkluderer nettbaserte læringssesjoner, arrangementer som direktesendte webinarer, veiledninger og håndbøker som dekker Cochrane og ikke-Cochrane-metodikk og prosesser for systematiske oversikter. Det første modul er gratis. De andre modulene er tilgjengelige bak en betalingsmur, men Cochrane-forfattere har tilgang til alle ressursene.

Andre muligheter

PhD-muligheter

Det er muligheter annonsert i samarbeid med Cochrane, for eksempel PhD Applied Evidence Synthesis in Health Research i samarbeid med Cochrane Internasjonal Mobilitet Program (Cochrane Østerrike). Dette tilbyr muligheten for internasjonal utveksling innen Cochrane-nettverket.

 

Kurs om kunnskapsoversikter

Det er forskjellige kurs ofte annonsert relatert til å skape og forstå systematiske oversikter. Se eksempler på kurs på Cochrane Sweden og Cochrane Norway sine nettsider. 

For mer informasjon, kontakt Ishanka M.W. Rajapaksha Mudiyanselage eller Kristine Berg Titlestad.