Om Cochrane Norge

Cochrane Norge er en del av det internasjonale Cochrane-samarbeidet. Organisasjonen har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base i Folkehelseinstituttet.

Dette jobber vi med

Som Cochrane-enhet har vi et ansvar for å tilby opplæring og støtte til oversiktsforfattere i Norge, samt bidra til å øke kjennskap til og bruk av Cochrane-oversikter. I tillegg deltar vi i en rekke aktiviteter med sikte på å styrke kvaliteten på, tilgangen til og bruken av Cochrane-oversikter. Disse aktivitetene inkluderer:

  •     Bidrar aktivt til GRADE (grading quality of evidence and strength of recommendations) Working Group, deriblant GRADE-CERQual
  •     Utvikler metoder for å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter som relevant, pålitelig og tilgjengelig informasjon til publikum
  •     Samarbeider med WHO for å øke bruken av systematiske oversikter i WHOs anbefalinger
  •     Støtter brukere av Cochrane Library
  •     Huser den norske satelliten av the Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Review Group
  •     Formidler et utvalg oversikter fra hver ny utgave av Cochrane Library som nyhetssaker

Mange av våre aktiviteter retter seg mot en internasjonal publikum og presenteres derfor på engelsk. For mer informasjon om våre aktiviteter, gå til «About Cochrane Norway» på den engelske versjonen av denne websiden.