Om Cochrane Norge

ForsidebildeFoto: Claire Glenton, Cochrane Norge

Cochrane Norge er en del av Cochrane. Cochrane har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base i Folkehelseinstituttet.


Dette jobber vi med
Som Cochrane-enhet har vi et ansvar for å tilby opplæring og støtte til oversiktsforfattere i Norge, samt bidra til å øke kjennskap til og bruk av Cochrane-oversikter. I tillegg deltar vi i en rekke aktiviteter med sikte på å styrke kvaliteten på, tilgangen til og bruken av Cochrane-oversikter. Våre hovedaktiviteter er:

  • å bidra aktivt til GRADE (grading quality of evidence and strength of recommendations) Working Group, deriblant GRADE-CERQual
  • å utvikle metoder for å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter som relevant, pålitelig og tilgjengelig informasjon til publikum
  • å samarbeide med WHO for å øke bruken av systematiske oversikter i WHOs anbefalinger
  • å støtte brukere av Cochrane Library
  • å huse den norske satelliten av the Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Review Group
  • å lage omtaler av et utvalg oversikter fra Cochrane Library som nyhetssaker eller «Kort oppsummert»

Mange av våre aktiviteter retter seg mot et internasjonal publikum og presenteres derfor på engelsk. For mer informasjon om våre aktiviteter, gå til «About Cochrane Norway» på den engelske versjonen av denne websiden.