Om oss

Cochrane er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Den har som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden. Cochrane lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier. Organisasjonen ble grunnlagt i 1993, og er oppkalt etter den britiske epidemiologen Archie Cochrane.

Det viktigste produktet fra Cochrane er the Cochrane Database of Systematic Reviews som utgis som del av Cochrane-biblioteket.

De fleste oversiktsforfatterne er helsearbeidere som arbeider frivillig i en av de mange oversiktsgruppene i Cochrane. Alle oversiktsgrupper (Cochrane Review Groups) har en redaksjon som har et overordnet ansvar for utarbeiding og oppdatering av oversiktene, og sørger for at de strenge kvalitetsstandardene, som Cochrane-oversiktene er blitt så kjent for, overholdes. Aktiviteten i Cochrane ledes av et valgt styre (Govering Board), og støttes av ansatte i de ulike enhetene i organisasjonen (senter, oversiktsgrupper, metodegrupper, områder/nettverk) over hele verden.

Forsidebilde
Foto: Claire Glenton, Cochrane Norway

Cochrane Norway er en del av Cochrane. Cochrane har som mål å hjelpe folk å treffe informerte beslutninger om helsetiltak ved å utarbeide, oppdatere og fremme tilgang til systematiske oversikter om effekten av helsetjenester. Den norske delen har base ved Høgskulen på Vestlandet.
 


Dette jobber vi med
Som Cochrane-enhet har vi et ansvar for å tilby opplæring og støtte til oversiktsforfattere i Norge, samt bidra til å øke kjennskap til og bruk av Cochrane-oversikter. I tillegg deltar vi i en rekke aktiviteter med sikte på å styrke kvaliteten på, tilgangen til og bruken av Cochrane-oversikter. Våre hovedaktiviteter er:

  • å bidra aktivt til GRADE (grading quality of evidence and strength of recommendations) Working Group, deriblant GRADE-CERQual
  • å utvikle metoder for å presentere resultatene fra Cochrane-oversikter som relevant, pålitelig og tilgjengelig informasjon til publikum
  • å samarbeide med WHO for å øke bruken av systematiske oversikter i WHOs anbefalinger
  • å støtte brukere av Cochrane Library
  • å huse den norske satelliten av the Effective Practice and Organisation of Care (EPOC) Review Group
  • å lage omtaler av et utvalg oversikter fra Cochrane Library som nyhetssaker eller «Kort oppsummert»

Mange av våre aktiviteter retter seg mot et internasjonal publikum og presenteres derfor på engelsk. For mer informasjon om våre aktiviteter, gå til «About Cochrane Norway» på den engelske versjonen av denne websiden.