Om oss

Cochrane Norway er en del av Cochrane. Den norske delen har base ved Høgskulen på Vestlandet.

Cochrane er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Organisasjonen ble grunnlagt i 1993, og er oppkalt etter den britiske epidemiologen Archie Cochrane. Cochrane lager og formidler kunnskapsoppsummeringer om spørsmål knyttet til helse og velferdstema. Den har som formål å utvikle pålitelig og oppdatert kunnskap som svarer på viktige spørsmål for praksis i helse- og velferdstjenestene, og gjøre den oppsummerte kunnskapen tilgjengelig over hele verden.

Aktiviteten i Cochrane ledes av et valgt styre (Governing Board), og støttes av ansatte i de ulike enhetene i organisasjonen (sentere og geografiske grupper, tematiske grupper, reviewgrupper, metodegrupper, områder/nettverk) over hele verden. Cochrane medlemmer og støttespillere kommer fra mer enn 190 land over hele verden. Vi er forskere, fagpersoner fra helse- og velferdstjenestene, tjenestebrukere og omsorgspersoner. Vårt globale uavhengige nettverk samler og oppsummerer den beste kunnskapen fra forskning for å hjelpe deg med å ta informerte valg om behandling, og vi har gjort dette i 30 år. Det viktigste produktet fra Cochrane er «The Cochrane Database of Systematic Reviews» som utgis som del av Cochrane-biblioteket.

Bilde av ansatte ved HVL og direktør fra Cochrane sentralt

Karla Soares-Weiser, Cochrane’s Editor in Chief, besøker Høgskulen på Vestlandet.
Foto: Mauricio Esteban Pavez Ramirez, Høgskulen på Vestlandet 


Dette jobber vi med

Som Cochrane-enhet tilbyr vi opplæring og støtte til oversiktsforfattere i Norge, samt bidra til å øke kjennskap til og bruk av Cochrane-oversikter. I tillegg deltar vi i en rekke aktiviteter med sikte på å styrke kvaliteten på, tilgangen til og bruken av Cochrane-oversikter. Vi har en spesiell interesse i:

  • å utvikle metoder for å lage enda bedre Cochrane-oversikter, deriblant systematiske oversikter av kvalitativ forskning
  • å gjøre oppsummert forskning tilgjengelig og relevant for helse- og velferdstjenester
  • å lage omtaler av et utvalg oversikter fra Cochrane Library som nyhetssaker eller «Kort oppsummert»
  • å bidra aktivt til Scandinavian GRADE Network (grading quality of evidence and strength of recommendations) Working Group, deriblant GRADE-CERQual
  • å samarbeide med WHO for å øke bruken av systematiske oversikter i WHOs anbefalinger
  • å støtte brukere av Cochrane Library