Kontakt oss

Ansatte og tilknyttede ved Cochrane Norge

Claire    Claire Glenton, direktør
    Email: claire.glenton@fhi.no 

Marita    Marita Sporstøl Fønhus, redaktør (NK LMH)
    Email: marita.fonhus@mestring.no
 

 
 

Andy    Andy Oxman, redaktør
    Email: oxman@online.no
 

 
 

Elizabeth    Elizabeth Paulsen, forsker/koordinator
    Epost: elizabethjoan.paulsen@fhi.no

 
 

Marit    Marit Johansen, forskningsbibliotekar
    Epost: marit.johansen@fhi.no

 

 
 

Simon    Simon Lewin, redaktør
    Epost: simon.lewin@fhi.no
 
Sarah    Sarah Rosenbaum, forsker
    Epost: sarah.rosenbaum@fhi.no
 

 
 

Susan     Susan Munabi Babigumira, redaktør
     Epost: susan.munabi-babigumira@fhi.no
 

 

 


Postaddresse:

Cochrane Norge
Klynge for global helse
Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen 
0213 Oslo

 

Besøksadresse:

Folkehelseinstituttet, bygning D11, Sandakerveien 24C (Myren), Oslo