Kontakt oss

Ansatte og tilknyttede ved Cochrane Norge

Claire    Claire Glenton, direktør
    Email: claire.glenton@fhi.no
Marita    Marita Sporstøl Fønhus, redaktør (NK LMH)
    Email: marita.fonhus@mestring.no

 

Andy    Andy Oxman, redaktør
    Email: oxman@online.no

 

Elizabeth    Elizabeth Paulsen, forsker/koordinator
    Epost: elizabethjoan.paulsen@fhi.no

 

Marit    Marit Johansen, forskningsbibliotekar
    Epost: marit.johansen@fhi.no

 

Simon    Simon Lewin, redaktør
    Epost: simon.lewin@fhi.no

 


Sarah    Sarah Rosenbaum, forsker
    Epost: sarah.rosenbaum@fhi.no

 

Susan     Susan Munabi Babigumira, redaktør
     Epost: susan.munabi-babigumira@fhi.no

 


Postaddresse:

Cochrane Norge
Klynge for global helse
Område for helsetjenester
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen 
0213 Oslo


Besøksadresse:

Folkehelseinstituttet, bygning D11, Sandakerveien 24C (Myren), Oslo