Beslektede Cochrane-enheter

Cochrane Norway samarbeider med tett med den tematiske gruppen People, Health System and Public Health.  Denne Cochrane gruppen ledes av Simon Lewin, professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). 

Cochrane Norway har også et godt og tett samarbeid med Cochrane Sweden. Cochrane Sweden er blant annet pådrivere av The Cochrane International Mobility programme som gir muligheter for utveksling for fagpersoner og studenter som ønsker å lære om kunnskapsoppsummeringer. 

Cochrane inernational mobility programme