Finansiering

Cochrane Norge blir finansiert av Høgskulen på Vestlandet.

De sentrale funksjonene i Cochrane finansieres med abonnementsinntekter fra the Cochrane Library. De enkelte enhetene i organisasjonen har en lang rekke ulike finansieringskilder, både offentlige og private. De må imidlertid følge organisasjonens felles retningslinjer, som setter visse begrensninger med hensyn til å benytte sponsorer fra industrien. Spørsmål som gjelder finansiering rettes til organisasjonens ”Chief Executive Officer”.

Declaration of Interest (engelsk)