Hvor nøyaktige er blodprøver for å avdekke covid-19?

I denne hurtige systematiske oversikten har forfatterne gått gjennom all forskning som har sett på hvor nøyaktig antistofftestene er for å fange opp om personer har, eller har hatt covid-19.

Cochrane-forfatterne fant at sensitiviteten, andelen av menneskene som har hatt covid-19 som testen kan oppdage for antistofftesting, er veldig nært knyttet til når testen utføres.