Bør alle gravide screenes for svangeskapsdiabetes?

Sammenlignet med å screene gravide med kjente risikofaktorer, så vil muligens en utvidelse til å screene alle gravide fange opp noen flere med svangerskapsdiabetes. Screeningtesten, som er en glukosebelastningstest, avdekker muligens like mange uavhengig av om den utføres i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av diabetesscreening for alle gravide sammenlignet med for enkelte gravide med såkalte risikofaktorer? Har det noe å si om screeningen foregår i spesialisthelsetjenesten sammenlignet med kommunehelsetjenesten?

Resultatene viser at:

  • screening av alle gravide muligens avdekker noen flere med svangerskapsdiabetes sammenlignet med å screene kun utsatte gravide kvinner
  • det muligens har lite eller ingenting å si om screeningen utføres i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: mars 2019