Er generelle helsesjekker bortkastet?

Det er lite sannsynlig at generelle helsesjekker forlenger livet. Forekomsten av hjerte-karsykdommer vil trolig heller ikke påvirkes i betydelig grad. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av å tilby generelle helsesjekker sammenlignet med å ikke tilby slike helsesjekker (vanlig oppfølging) til voksne?

Resultatene viser at tilbud om generelle helsesjekker til voksne:

  • har liten eller ingen effekt på dødelighet
  • har liten eller ingen effekt på dødelighet grunnet kreft
  • har trolig liten eller ingen effekt på dødelighet grunnet hjerte-karsykdom
  • har liten eller ingen effekt på forekomsten av iskemisk hjertesykdom
  • har trolig liten eller ingen effekt på forekomsten av hjerneslag

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: juli 2019