Er karantene effektivt ved covid-19 utbrudd?

Karantene kan muligens forhindre smitte og dermed redusere infeksjoner og dødelighet sammenlignet med ingen tiltak. Kombinasjon av karantene og andre folkehelsetiltak har muligens bedre effekt enn individrettede tiltak. Det viser en Cochrane-oversikt.