Forhindrer støttestrømper blodpropp?

Risikoen for å blodpropp i beina (venetrombose) reduseres betydelig med bruk av støttestrømper blant pasienter innlagt på sykehus. Det kan se ut til at det muligens også reduserer risikoen for å blodpropp i lungene. Støttestrømper kan imidlertid føles ubehagelige å ha på. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av å bruke støttestrømper for å forhindre blodpropp blant pasienter innlagt sykehus? Bruk av støttestrømper ble sammenliknet med ingen bruk av disse.

 

Resultatene viser at støttestrømper:

         reduserer tilfeller av dyp venetrombose

         trolig reduserer proksimal dyp venetrombose

         muligens reduserer lungeemboli

 

Komplikasjoner ble ikke rutinemessig rapportert, men noen pasienter opplevde strømpene som ubehagelige.

Les hele "Kort oppsumert" her

Oppdatert: april 2019