Hvordan oppleves oppgaveforskyvning?

Pasienter, leger og sykepleiere ser ut til å akseptere at sykepleiere gjør oppgaver som vanligvis gjøres av leger for å kunne tilby viktige helsetjenester. Det avhenger imidlertid av hvilke type oppgaver som forskyves. Sykepleiere som tar på seg ekstraoppgaver ønsker respekt fra og samarbeid med leger. Nok ressurser, gode henvisningssystemer, erfarne ledere, klare roller, tilfredsstillende lønn, opplæring og veiledning er også trukket fram som viktige suksesskriterier. Det viser en ny kvalitativ Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles forskning om ett tema.

I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet kvalitative studier som har undersøkt følgende forskningsspørsmål:

  • Hva er helsepersonells, pasienters og andres synspunkter og erfaringer når det gjelder forskyvning av oppgaver fra leger til sykepleiere i primærhelsetjenesten?
  • Hva slags faktorer mener de kan påvirke innføringen av dette i praksis?

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: november 2019