Klima må mer aktivt inn i helsebeslutninger

Når vi både som enkeltmenneske, helsepersonell og helsemyndighet skal ta velinformerte beslutninger om gode og trygge tiltak og tjenester innen helse- og omsorgstjenesten, så er det høyst på tide at vi legger til klima i regnestykket.

I dag finnes det kriterier som tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis-modellen og Evidence to Decision frameworks (som er et rammeverk for retningslinje- og politikkutformingsarbeid). I disse har vi nå lagt inn et viktig kriterium, nemlig hvor klimavennlig tiltaket som vurderes er.

Se her og ta i gjerne bruk!