Marginal effekt av paracetamol mot artrose

For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv effekt på smerte og funksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av paracetamol hos personer som har kne- eller hofteartrose sammenlignet med placebo? Placebo er såkalt narremedisin uten aktive virkestoffer.

Resultatene viser at paracetamol:

·                  gir en liten reduksjon i smerte sammenlignet med placebo

·                  gir en liten bedring i funksjon sammenlignet med placebo

·                  fører trolig til liten eller ingen endring i antall personer som får bivirkninger

·                  fører trolig til at flere får unormale leververdier sammenlignet med placebo

 

Vi vet ikke om paracetamol har effekt på livskvalitet fordi det ikke finnes forskning om dette.

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: juni 2019