Reduserer trening fall blant eldre?

Færre vil falle og antall fall alt i alt vil reduseres med trening blant eldre som bor hjemme. Trening fører muligens til en reduksjon i behov for medisinsk tilsyn etter fall og en liten nedgang i bruddskader. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av trening (fysisk aktivitet) for å forebygge fall blant eldre som bor hjemme? Trening ble sammenlignet med standard behandling eller tiltak som ikke var rettet mot å redusere fall.

Resultatene viser at trening:

  • reduserer antall fall per år
  • reduserer antall personer som faller
  • muligens gir en liten nedgang i antall personer med bruddskader etter fall
  • muligens reduserer antall personer med behov for medisinsk tilsyn etter fall
  • har uviss effekt på sykehusinnleggelser

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: april 2019