Vil CRP-måling effektivt kunne påvise infeksjon hos nyfødte?

Kun CRP-måling for å sette en tidlig diagnose hos nyfødte med mistanke om infeksjon er trolig ikke tilstrekkelig. CRP-målingen vil trolig identifisere infeksjon hos 62 prosent av de nyfødte med infeksjon og korrekt «friskmelde» 74 prosent av de som ikke har infeksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av å måle CRP for å diagnostisere infeksjon hos nyfødte med mistanke om infeksjon?CRP-måling, som er en biomarkørtest, ble sammenlignet med tradisjonelle blodprøvetester for å påvise mikroorganismer.

Resultater

         CRP-måling som eneste test for å avdekke infeksjon hos nyfødte med mistanke om infeksjon, er trolig ikke nøyaktig nok

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: mai 2019