Cochrane

Cochrane er en internasjonal, ideell og uavhengig organisasjon. Den har som formål å utvikle oppdatert og presis informasjon om effekt av helsetiltak, og gjøre denne tilgjengelig over hele verden. Cochrane lager og formidler systematiske oversikter av helsetiltak, og arbeider for å oppnå økt kunnskap om tiltakene gjennom kliniske forsøk og andre studier. Organisasjonen ble grunnlagt i 1993, og er oppkalt etter den britiske epidemiologen Archie Cochrane.

Det viktigste produktet fra Cochrane er the Cochrane Database of Systematic Reviews som utgis som del av Cochrane Library.

De fleste oversiktsforfatterne er helsearbeidere som arbeider frivillig i en av de mange oversiktsgruppene i Cochrane. Alle oversiktsgrupper (Cochrane Review Groups) har en redaksjon som har et overordnet ansvar for utarbeiding og oppdatering av oversiktene, og sørger for at de strenge kvalitetsstandardene, som Cochrane-oversiktene er blitt så kjent for, overholdes. Aktiviteten i Cochrane ledes av et valgt styre (Govering Board), og støttes av ansatte i de ulike enhetene i organisasjonen (senter, oversiktsgrupper, metodegrupper, områder/nettverk) over hele verden.

Vil du vite mer?

Følgende informasjon finnes på engelsk: