Opptak og materiell fra webinarer

Preparing a Scoping Review within a Masters Degree Programme: Advantages, Disadvantages and Personal Insights

Linda Biesty og Pauline Meskell snakker om hvordan skrive en scoping review som en masteroppgave. Basert på egne erfaringer vil de ta opp kompleksiteten, i tillegg til å belyse fordeler og utfordringer med metoden. Foredragsholderne ønsker å bidra med økt innsikt om det å skrive kunnskapsoppsummeringer, og spesielt scoping review, i en masterutdanning.

Dette er et hybrid arrangement av Cochrane Norway og fagseksjonen kunnskapsbasert praksis i samarbeid med Evidence-Based Research Network (EBR) og Cochrane People, Health Systems and Public Health

Slides fra webinaret


Missing Nordic Trials: how can we avoid research waste, and meet ethical standards?

Språk: Engelsk

Totalt 475 kliniske studier gjennomført i Norge, Danmark, Island, Finland og Sverige mellom 2016 og 2019 har aldri publisert sine resultater i noen form. Totalt 83 903 personer deltok i disse studiene, ifølge offentlige registre. Rapporten, som ble utarbeidet av en internasjonal gruppe på 39 forskere, ble utgitt 6. februar 2024. Den viste at på tvers av alle fem land, ble 22% av alle kliniske studieresultater aldri publisert. Det er store forskjeller i rapporteringsprestasjon mellom institusjoner. Les rapporten her: https://lnkd.in/d_6Eib58.

15 mars kl. 10 inviterte Cochrane Norway, the Cochrane People, Health Systems, and Public Health Thematic Group, Cochrane Sweden, Cochrane Denmark,   Evidence-Based Research Network og Fagseksjon kunnskapsbasert praksis ved Høgskulen på Vestlandet deg til et webinar om rapporten. Rapporten ble presentert av medforfatter Jan-Ole Hesselberg fra Dam Foundation.