Fører pasientmedierte tiltak til bedre klinisk praksis?

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av pasientmedierte tiltak på klinisk praksis? Pasientmedierte tiltak ble sammenliknet med ingen tiltak eller vanlig oppfølging. Funn fra fire typer pasientmedierte tiltak er presentert under.

Resultater

  • Informasjon fra pasienter om egen helsetilstand bedrer trolig klinisk praksis
  • Pasientinformasjon bedrer muligens klinisk praksis
  • Pasientopplæring bedrer trolig klinisk praksis
  • Samvalgsverktøy for pasienter har muligens liten eller ingen effekt på klinisk praksis

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her