Når bør et perifert venekateter byttes?

Det har trolig lite å si om man bytter perifert venekateter ved klinisk indikasjon eller gjør det rutinemessig, med tanke på sikkerhet. Det koster trolig mindre å bytte ved klinisk indikasjon enn å gjøre det rutinemessig. Det viser en Cochrane-oversikt.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av å bytte perifert venekateter (som Venflon) ved klinisk indikasjon sammenlignet med rutinemessig bytte (hver 3-4 dag) hos pasienter som får infusjoner?

Resultatene viser at å bytte perifert venekateter ved klinisk indikasjon:

  • muligens gir liten eller ingen forskjell i antall pasienter med venekateter-relatert blodforgiftning
  • trolig gir liten eller ingen forskjell i antall pasienter med blodforgiftning (alle årsaker)
  • trolig gir liten eller ingen forskjell i antall pasienter med årebetennelse
  • trolig er kostnadsbesparende

Les hele "Kort oppsummert"-omtalen her

Oppdatert: mars 2019