Kort oppsummert

Mål med Kort oppsummert er:

  • å bedre tilgangen til ny, oppsummert og kritisk vurdert forskning som er relevant for norske forhold eller våre internasjonale samarbeidspartnere
  • å profilere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere  
  • å være en ressurs for eiere, utøvere og brukere av norske helse-, omsorgs- og velferdstjenester 

Vi gjennomgår jevnlig systematiske oversikter (hovedsaklig publisert i Cochrane Library) og velger temaer vi vurderer som interessante for eiere, utøvere og brukere av helse-, omsorgs- og velferdstjenester. «Kort oppsummert» baserer seg på en standard mal. Her inngår en kort beskrivelse av problemet, tiltaket, sammenligningen og effekten av tiltaket - og hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten.

(Foto: Pexels.com)

 

Kort oppsummert publiseringer fra 2024:

Hvilken kroppsstilling bør nyfødte ha ved spinalpunksjon?

Sjansen for å lykkes med spinalpunksjon på første forsøk blir trolig ikke større ved at barnet legges på siden eller i sittende stilling. Publisert i Sykepleien Forskning.

Kan fagfeller bli bedre med opplæring?

Opplæring av fagfeller fører trolig til liten eller ingen forskjell i kvaliteten på fagfellers vurderinger. Publisert i Cochrane Norway.

Kan vi hjelpe eldre som er redd for å falle?

Kognitiv atferdsterapi med eller uten treningsterapi til eldre personer fører trolig til mindre redsel for å falle samt færre depresjonssymptomer. Publisert i Sykepleien Forskning.

Hva er effekten av psykologiske tiltak for personer med hjerte- og karsykdommer?

Psykologiske tiltak gir trolig færre symptomer på angst og depresjon hos personer med hjerte- og karsykdommer. De får muligens også høyere livskvalitet. Publisert i Sykepleien Forskning.

Når helsepersonell bruker samvalgsverktøy sammen med pasienter, får pasientene økt kunnskap

Pasienter som bruker samvalgsverktøy, får økt risikoforståelse, mindre beslutningskonflikt og en mer aktiv rolle i beslutningsprosessen. Publisert i Sykepleien Forskning.

Kronisk nyresykdom: Hjelper mestringstiltak?

Mestringstiltak for personer med kronisk nyresykdom ser ut til å ha en positiv effekt på hvordan de har det og mestrer livet. Publisert i Sykepleien Forskning.