Kort oppsummert

Mål med Kort oppsummert er:

  • å bedre tilgangen til ny, oppsummert og kritisk vurdert forskning som er relevant for norske forhold eller våre internasjonale samarbeidspartnere
  • å profilere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere  
  • å være en ressurs for eiere, utøvere og brukere av norske helse-, omsorgs- og velferdstjenester 

Vi gjennomgår jevnlig systematiske oversikter (hovedsaklig publisert i Cochrane Library) og velger temaer vi vurderer som interessante for eiere, utøvere og brukere av helse-, omsorgs- og velferdstjenester. «Kort oppsummert» baserer seg på en standard mal. Her inngår en kort beskrivelse av problemet, tiltaket, sammenligningen og effekten av tiltaket - og hvor stor tillit vi kan ha til resultatene i den systematiske oversikten.

Kan fagfeller bli bedre med opplæring?

(Foto: Pexels)