Tidligere sammendrag

Denne siden viser Cochrane Norways forskningssammendrag på norsk. For forskningssammedrag på engelsk, klikk her.

Vi gjør oppmerksom på at dette er eldre oppsummeringer som kan ha fått nye resultater.

2023

Økonomisk støtte kan gi bedre helse

Økonomisk støtte kan trolig redusere risikoen for sykdom og øke sannsynligheten for at barn går på skolen i lav- og middelsinntektsland. Publisert i Sykepleien Forskning.

2022

Samvalgsveiledning kan gi pasienter bedre helsekunnskap

Når helsepersonell gir samvalgsveiledning og kunnskapsbasert informasjon, får muligens pasientene økt kunnskap om behandlingens fordeler og ulemper. Publisert i Sykepleien Forskning.

 

Hva er effekten av frisklivstiltak?

Organiserte oppfølgingstiltak ser ut til å ha en direkte positiv innvirkning på fysisk og sosial fungering, mestringstro og livskvalitet. Publisert i Sykepleien Forskning.

2021

Kan fysiske tiltak som håndvask eller bruk av munnbind stoppe eller bremser spredningen av luftveisinfeksjoner forårsaket av virus?

Det er uklart om bruk av munnbind eller N95/P2 masker hjelper til å bremse spredningen av luftveisvirus, men programmer for håndhygiene kan bidra til å bremse spredningen av luftveisvirus. Publisert i Cochrane Norway.

 

Hvordan få flere kvinner til å ta celleprøve?

Kvinner som får invitasjon til celleprøvetaking, har trolig større sannsynlighet for å ta celleprøve av livmorhalsen enn de som ikke får en slik invitasjon. Publisert i Sykepleien Forskning.

 

Hvorfor velger noen foreldre å ikke vaksinere barna sine?

To modeller kan hjelpe oss med å forstå hvorfor noen foreldre velger å ikke vaksinere barna sine. For noen foreldre er helse et individuelt valg, mens andre mangler sosial tilhørighet. Publisert i Sykepleien Forskning.

 

Etterutdanning kan bedre helsearbeidernes praksis og pasientenes helse

Etterutdanning som møter, seminarer, workshops og konferanser er trolig mer hensiktsmessig enn ingen strategi for å bedre helsearbeidernes praksis og pasientenes helse. Publisert i Sykepleien Forskning.

2020

Er karantene effektivt ved covid-19 utbrudd?

Hvor nøyaktige er blodprøver for å avdekke covid-19?

Kan depresjon reduseres hos pasienter som får dialyse?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Hva kan øke sjansen for å bli gravid hos par med uforklart infertilitet?
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Betennelsesdempende legemidler for akutte korsryggsmerter
Også publisert i Fysioterapeuten

Rådgivning om sunt kosthold og amming til gravide reduserer trolig risiko for hull i melketenner hos småbarn
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Trening for å forebygge akutt luftveisinfeksjon
Også publisert i Fysioterapeuten

Traneksamsyre reduserer menstruasjonsblødninger
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Marginal positiv effekt av oppmerksomt nærvær etter brystkreft
Også publisert i Sykepleien Forskning

Operasjon for ruptur av rotatorkappen?

2019

Når bør et perifert venekateter byttes?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Forhindrer støttestrømper blodpropp?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Er generelle helsesjekker bortkastet?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Marginal effekt av paracetamol mot artrose
Også publisert i Sykepleien Forskning

Svangerskapsdiabetes - bør alle screenes?
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Reduserer trening fall blant eldre?
Også publisert i Fysioterapeuten

Hvordan oppleves oppgaveforskyvning?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Vil CRP-måling effektivt kunne påvise infeksjon hos nyfødte?
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Constraint induced movement therapy fører muligens til mer bruk av begge hender hos barn med unilateral CP
Også publisert i Fysioterapeuten

Vaksine mot rotavirus forebygger diaré
Også publisert i Sykepleien Forskning

Progesteronbehandling til gravide fører trolig til færre spontanaborter
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

2018

Pasientmedierte tiltak - bedre praksis?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Personer med demens som bor på institusjon kan trolig få bedre livskvalitet og kognisjon med erindringsterapi
Også publisert i Sykepleien Forskning

Påminnelser får flere til å ta vaksiner
Også publisert i Sykepleien Forskning

Diabetesrelatert øyeundersøkelse – flere kommer trolig til kontroll
Også publisert i Sykepleien Forskning

Lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft hos HPV-vaksinerte
Også publisert i Sykepleien Forskning

Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi
Også publisert i Fysioterapeuten

Trening oppleves som positivt og fører trolig til mindre smerte hos pasienter med artrose
Også publisert i Fysioterapeuten

Premature barn som får morsmelkerstatning vil trolig få bedre vekst, men økt risiko for nektrotiserende enterokolitt
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Bruk av datateknologi i rehabilitering av personer med hjerneslag
Også publisert i Fysioterapeuten

Speilterapi bedrer funksjon hos personer med hjerneslag
Også publisert i Fysioterapeuten

Sykepleiere får trolig flere til å slutte å røyke
Også publisert i Sykepleien Forskning

Veiledet trening gir økt ganglengde og mindre smerter for personer med claudicatio
Også publisert i Fysioterapeuten

Samvalgsverktøy
Også publisert i Sykepleien Forskning

Personer med demens kan få det bedre med musikkterapi
Også publisert i Sykepleien Forskning

Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg?
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Hjertestans - hvilken hjertekompresjonsmetode?
Også publisert i Sykepleien Forskning

2017

Arbeidsplasstiltak får trolig flere sykemeldte tilbake på jobb

Mobilen kan få flere til å slutte å røyke

Yoga gir mindre smerter og bedre funksjon for personer med korsryggsmerter
Også publisert i Fysioterapeuten

Usikkert om trening har effekt for barn som er under behandling for kreft
Også publisert i Fysioterapeuten

Kognitiv atferdsterapi får trolig flere til å slutte med selvskading
Også publisert i Sykepleien Forskning

Utskrivingsplan kan gi færre og kortere sykehusopphold

Støtte til helsepersonell reduserer unødvendig antibiotikabruk i sykehus

Hjemmesykehus trolig et godt alternativ
Også publisert i Sykepleien Forskning

Er det likegyldig hvem som sponser klinisk forskning?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Sirkeltrening øker mobiliteten hos personer med hjerneslag
(Fysioterapeuten)

Individuell veiledning får flere til å slutte å røyke
Også publisert i Sykepleien Forskning

2016

Statiner forebygger trolig ikke demens
Også publisert i Sykepleien Forskning

Tyggis eller plaster sammen med veiledning gjør røykeslutt lettere

Demensscreening av personer over 65 år

Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Vaksine kan beskytte mot helvetesild

Fødselsovervåkning - STAN innfrir ikke forventningene
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Psykososiale tiltak får muligens flere til å slutte med cannabis

Mellomørebetennelse hos barn – kan tyggis hjelpe?

Kuldespray kan minske stikksmerter
Også publisert i Sykepleien Forskning

Informasjon og påminnelser ved økt risiko for beinskjørhet gir bedre oppfølging

Behandlingen kan bli bedre med samhandling

Igangsetting av fødsel når barnet kan være stort
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Foreldrekurs kan bedre barnas psykososiale utvikling

Fluorskyllevann forebygger trolig karies

Psykososiale tiltak kan redusere kokain- og amfetaminmisbruk

Depresjon hos barn og unge kan trolig forebygges
Også publisert i Sykepleien Forskning

Røykeslutt er mulig også for de som ikke ønsker å slutte

Språktrening etter slag bedrer trolig evnen til å kommunisere
Også publisert i Sykepleien Forskning

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten hos personer med hjerneslag
Også publisert i Sykepleien Forskning

Å få til amming av premature barn – mating med noe annet enn flaske er trolig bedre
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og manuellterapi ved kroniske ryggsmerter
(Fysioterapeuten)

Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS/ME
Også publisert i Fysioterapeuten

Styrketrening er ikke skadelig for brystkreftopererte kvinner med risiko for å utvikle lymfødem
Også publisert i Fysioterapeuten

Usikkert om trening har effekt for personer som er under behandling for kreft
Også publisert i Fysioterapeuten

Trening gir trolig mindre utmattelse og bedre fysisk funksjon for personer med maligne blodsykdommer
Også publisert i Fysioterapeuten

Hos personer over 80 år har trolig trombolyse effekt ved slag
Også publisert i Sykepleien Forskning

Tverrfaglige tiltak kan gjøre det lettere for personer med kreft å komme tilbake i arbeid

2015

Probiotika forebygger trolig diaré hos barn
Også publisert i Sykepleien Forskning

Sammenheng mellom arbeid og god helse

Røykeslutt før operasjon reduserer risiko for komplikasjoner etter operasjon

Personer som har bakterier i urinen uten symptomer har trolig ingen nytte av antibiotika

Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Synet blir bedre med VEGF-hemmer hos personer som har «våt» AMD

Arbeidsrettede tiltak kan redusere sykefravær (blant yrkesaktive med depresjon)

Internettbasert kognitiv atferdsterapi kan være nyttig for personer med angst

Koordinerende tiltak kan gi bedre livskvalitet for pårørende til personer med demens

Fluorgel forebygger trolig karies

Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved kroniske korsryggsmerter

Diabetesrelatert øyeskade –effektivt med blodtrykkskontroll?

Flere slutter trolig å røyke etter motiverende intervju

Personer med demens kan få en bedre hverdag ved å trene

Neppe noen nytte av innsnittsduk ved kirurgiske inngrep

Virker trening mot kneartrose?

Antibiotika gitt forebyggende ved keisersnitt
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Individuell behandlings-og oppfølgings-plan kan gi større tro på egen mestring
Også publisert i Sykepleien Forskning

Er psykologiske tiltak effektive når man har medisinsk uforklarteplager og symptomer?

Bedre helse med treningsbehandling for personer med kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi hjelper trolig mot legemiddelavhengighet

Gruppebasert svangerskapsomsorg vel så bra som individuell
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelse
Også publisert i Sykepleien Forskning

Voksne med astma kan ha nytte av mestringstiltak
Også publisert i Sykepleien Forskning

Vaginal skylling med antiseptika effektivt ved keisersnitt
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ
Også publisert i Sykepleien Forskning

Stress hos helsepersonell kan forebygges

Mestringstiltak kan bedre livskvaliteten
Også publisert i Sykepleien Forskning

Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Mindre mandelbetennelse med operasjon

Melatonin demper operasjonsangst

Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervold
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende

Er medikamenter effektive når man har medisinsk uforklarte plager og symptomer?

Gir koffein i medikamenter bedre smertelindring?

Riehemmende medikament kan være effektivt ved ytre vending av barn i seteleie
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

2014

Trening kan gi redusert tretthet hos kreftpasienter
Også publisert i Fysioterapeuten

Effekt av lungerehabilitering ved parenkymatøse lungesykdommer?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Hydrokortison forebygger trolig posttraumatisk stresslidelse

Beslutningsstøtteverktøy gir mer kunnskap og brukermedvirkning
Også publisert i Sykepleien Forskning

Effekt av psykologiske tiltak for personer med demens
Også publisert i Sykepleien Forskning

Telefonstøtte kan være til nytte for pårørende til personer med demens
Også publisert i Sykepleien Forskning

Motiverende samtale – reduserer det alkoholkonsum hos unge?

Spiralinnsetting i forbindelse med abort

Urinveisinfeksjon - har valg av blærekateter betydning?

Urinlekkasje – effektivt med bekkenbunnstrening?
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Kan andre enn leger stå for hiv-behandling?
Også publisert i Sykepleien Forskning

Jerntilskudd til blodgivere

Diabetes type 2 - er kulturelt tilpasset pasientopplæring effektivt?

Trening har effekt på hofteartrose
Også publisert i Fysioterapeuten

Probiotika forebygger alvorlig tarmbetennelse hos premature barn
Også publisert i Sykepleien Forskning

Elektrisk tannbørste – bedre enn vanlig tannbørste?
Også publisert i Den norske tannlegeforeningens tidende

Psykologisk terapi kan muligens redusere smerte og øke funksjonsevne hos barn med kronisk eller tilbakevendende hodepine

Mindre smerte etter internettbasert psykologisk terapi

Kalsiumtilskudd kan forebygge høyt blodtrykk hos gravide
Også publisert i Sykepleien Forskning

Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende?
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Psykososiale og psykologiske tiltak for forebygging av fødselsdepresjon
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko
Også publisert i Tidsskrift for Jordmødre

To lag med hansker øker sikkerheten for helsepersonell
Også publisert i Sykepleien Forskning

Usikkert om lengre antibiotikakur har effekt ved borreliainfeksjon