Our news

 • Workshops in GRADE and GRADE CERQual, Oslo, November 2018
  September 14 2018
 • Depresjon hos barn og unge kan trolig forebyggesOmtalt av Marita S. Fønhus (seniorforsker, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet), Hege Kornør (teamleder/forsker I, RBUP Øst og Sør) og Therese K. Dalsbø (seniorrådgiver, Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet)Psykologiske tiltak, som kognitiv atferdsterapi og interpersonlig terapi,...
  July 7 2015
 • GRADE and GRADE CERQual workshops, Oslo, November 2018
  July 7 2015
 • Omtalt av Kristin T. Dahm og Marita S. Fønhus, Tidligere omtalt i Sykepleien forskning desember 2016Språktrening bedrer trolig kommunikasjonsevnen, leseforståelsen og skriveferdighetene hos personer med afasi etter slag. Evnen til å snakke bedres trolig betydelig. Det viser en Cochrane-oversikt.HVA SIER FORSKNINGEN?I systematiske oversikter...
  July 7 2015
 • Omtalt av Marita S. FønhusProbiotika forebygger trolig diaré hos barn som går på antibiotika. Færre voksne vil muligens få antibiotika-assosiert diaré når de får probiotika. For eldre er imidlertid resultatene noe mere usikre, slik at mer forskning trengs for å kunne konkludere sikrere. Det viser resultater fra to systematiske oversikter fra...
  July 7 2015
 • Omtalt av Johan Siqveland, Therese K. Dalsbø og Marita S. FønhusMini Mental Status Evaluering (MMSE) er en screeningtest for å kartlegge kognitiv funksjon og brukes ofte til å fange opp personer som kan ha demens. Screening med MMSE hos personer over 65 år, fanger opp de som faktisk har demens med 85 prosent treffsikkerhet (sensitivitet). MMSE-...
  July 7 2015
 • July 7 2015
Subscribe to Our news