Our news

 • Kan fysiske tiltak som håndvask eller bruk av munnbind stoppe eller bremser spredningen av luftveisinfeksjoner forårsaket av virus? - En systematisk oversikt (Oversatt til norsk av Therese Dalsbø, FHI.)Fra: Jefferson et al. Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020...
  April 22 2021
 • Kognitiv atferdsterapi, rådgivning, trening og avspenningsteknikker reduserer trolig symptomene på depresjon sammenliknet med vanlig praksis. Det viser en Cochrane-oversikt.
  March 1 2021
 • Det er usikkert om trening påvirker antall personer som får akutt luftveisinfeksjon eller antall årlige luftveisinfeksjoner hos en person. Trening reduserer muligens alvorlighetsgrad og antall dager med symptomer. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.
  March 1 2021
 • I denne hurtige systematiske oversikten har forfatterne gått gjennom all forskning som har sett på hvor nøyaktig antistofftestene er for å fange opp om personer har, eller har hatt covid-19.Cochrane-forfatterne fant at sensitiviteten, andelen av menneskene som har hatt covid-19 som testen kan oppdage for antistofftesting, er veldig nært knyttet...
  March 1 2021
 • Karantene kan muligens forhindre smitte og dermed redusere infeksjoner og dødelighet sammenlignet med ingen tiltak. Kombinasjon av karantene og andre folkehelsetiltak har muligens bedre effekt enn individrettede tiltak. Det viser en Cochrane-oversikt.
  March 1 2021
 • Traneksamsyre reduserer trolig menstruasjonsblødninger, øker livskvalitet og ser ikke ut til å gi flere uønskede hendelser sammenlignet med placebo. Det viser en Cochrane-oversikt.
  March 1 2021
 • Health workers and health systems increasingly use mobile phones and tablets to organise health care, provide services and communicate with clients, patients and the public (often referred to as 'mHealth'). Some of these strategies may be particularly relevant in situations where it is difficult to meet other healthcare staff, patients and...
  November 8 2019
 • This Cochrane Review, published in March 2020, aimed to assess if ‘death audits and reviews’ (exploring why people have died and what could have been done to prevent these deaths) can prevent mothers and children from dying.Read the summary here
  November 8 2019
 • Det er lite sannsynlig at generelle helsesjekker forlenger livet. Forekomsten av hjerte-karsykdommer vil trolig heller ikke påvirkes i betydelig grad. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er...
  July 1 2019
 • For personer med kne- eller hofteartrose har paracetamol i beste fall en liten positiv effekt på smerte og funksjon. Det viser en Cochrane-oversikt.Hva sier forskningen?I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av paracetamol hos personer som har...
  June 20 2019

Pages

Subscribe to Our news