Formidlingssjekklisten

Cochranes 'Checklist and Guidance for disseminating findings from Cochrane intervention reviews' var publisert i 2019. sjekklisten var utviklet av Claire Glenton, Sarah Rosenbaum og Marita Sporstøl Fønhus ved Cochrane Norway med støtte fra Jo Anthony og Karen Head fra Cochranes 'Knowledge Translation Department'.

Du kan lese mer om sjekklisten her: https://www.cochrane.org/news/launch-cochranes-dissemination-checklist-and-guidance 

I tillegg har vi, sammen med Dina Muscat Meng fra Cochrane Denmark, utviklet en serie videoer for personer som ønsker å bruke sjekkliste. Du kan se Youtube-spillelisten her