Testing Treatments - Hva virker?

Testing Treatments ble skrevet for å sette fokus på et fundamentalt helsespørsmål: ‘Hvordan kan vi sikre at forskning på medisinsk behandling mest mulig oppfyller pasientenes behov?' Fordi forskning ofte ikke klarer å besvare dette spørsmålet og fordi mange medisinske behandlingsmetoder ikke er basert på robust forskning, så har forfatterne av denne boka satt fokus på å fremme bedre og mer kritisk tenkning blant folk.  

Boken er ment som en veiviser til en utvidet forståelse av hvordan medisinske behandlingsmetoder kan og bør utprøves på en rettferdig måte, og hvordan alle kan bidra til at så skjer. Dette er ikke en ti-på-topp-håndbok om effektene av enkelte behandlingsformer. Dette er en bok som fokusere på spørsmål som er helt vesentlige for å sikre en solid forskning som utføres skikkelig, som kan skille mellom skadelige og nyttige behandlinger, og som er utformet for å besvare spørsmål som har betydning for pasienter, publikum og fagpersoner.

Testing Treatments har blitt mye brukt som både et hjelpemiddel i lærings- og undervisningssammenheng.

Her finner du den norske utgaven av boka

Les mer om boken her