Bruk og formidling av systematiske oversikter

Å benytte seg av allerede eksisterende systematiske oversikter er viktig, mindre ressurskrevende og forebygger unødvendig dobbeltarbeid. Noe av Cochrane Norges kjernearbeid fokuserer å svare på følgende to spørsmål:

  1. Hvor kan vi finne systematiske oversikter?
  2. Hvordan kan vi gjøre disse tilgjengelig og forståelige?

Cochrane-biblioteket

Alle i Norge har gratis tilgang til Cochrane Library gjennom en avtale som  Folkehelseinstituttet har inngått med forleggeren John Wiley and Sons Ltd.